<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Văn bản số 682/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 2 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.<br>
Ban Tổ chức gồm các ông (bà) có tên sau đây:<br>
1. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban<br>
2. Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban;<br>
3. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban;<br>
4. Bà Lê Thúy Ngà, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng tổ cải cách hành chính, thư ký;<br>
5. Bà Ngô Thị Hương, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;<br>
6. Ông Mai Đức Hán, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;<br>
7. Ông Lê Thanh Hòa, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;<br>
8. Bà Vũ Thị Mai Phương, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;<br>
9. Bà Vũ Thị Nhàn, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;<br>
10. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.<br>
Lớp tập huấn cải cách hành chính năm 2016 do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì sẽ diễn ra vào 2 ngày trong tháng 3 năm 2016 tại Nha Trang, Khánh Hòa.<br>
<span style="">CN</span></div>

Theo cinet.vn

View more random threads: