(Cinet)- Công văn số 93/BVHTTDL-VHCS ngày 13/01/2016 của Bộ VHTTDL gửi Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, tuyên truyền hướng tới việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh/thành tích cực tham gia, phối hợp với Ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong việc quản lý và tổ chức lễ hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội:

Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trong lễ hội, thực hiện Công điện số 2313/CĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng quản lý việc sử dụng, lưu thông tiền tệ đúng quy định.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục tích cực phản ánh những mặt được và chưa được trong tổ chức lễ hội.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tích cực chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: