Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 13/QĐ-BVHTTDL ngày 05/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm:

1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang - Phó Trưởng ban;

3. Ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Thành viên;

4. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên.

Ban Tổ chức gồm:

1. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng ban;

2. Ông Trần Chí Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang - Phó trưởng ban;

3. Ông Bùi Hỏa Tiễn - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Phó trưởng ban;

4. Ông Lê Hồng Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Bà Chu Thu Hảo - Phó trưởng Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên thường trực;

7. Bà Nguyễn Thị Loan – Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên;

8. Ông Lâm Thành Liêm - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang;

9. Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang.

10. Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

Tổ Thư ký gồm:

1. Ông Sầm Tuấn Phong - Chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

2. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

3. Bà Nguyễn Thu Trang - Chuyên viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016 đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch. Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: