NextX muốn chia sẻ với các bạn về một giải pháp hiệu quả để phần mềm quản lý khách hàng - Hệ thống CRM. Đối với doanh nghiệp, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng là yếu tố quyết định đến sự thành công. Hệ thống CRM không chỉ giúp tổ chức theo dõi thông tin về khách hàng một cách hiệu quả mà còn tối ưu hóa quy trình làm việc.
Xem thêm: Phần mềm chăm sóc khách hàng
Ưu điểm của hệ thống quản lý khách hàng:
Lưu trữ ghi chú về các cuộc gặp, thông tin liên hệ và lịch sử mua hàng của khách hàng để tạo ra một cái nhìn toàn diện.
Xác định nhanh chóng các cơ hội bán hàng, quảng bá dịch vụ và phản hồi của khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Tích hợp quy trình bán hàng, tự động hóa nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giúp nhóm bán hàng tập trung vào việc quan trọng nhất - tạo doanh số bán hàng.