Theo BS Nhạn, nếu nhận thấy mũi gặp trục trặc, các bạn không nên hấp tấp đi sửa ngay mà phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng về hiện trạng mũi và kiếm cho mình một cơ sở đáng tin tưởng để chỉnh mũi hư.Bác sĩ Nhạn chỉnh sửa chiếc mũi cho khách hàng


Cho đến hiện tại, cứ 10 người đi tân trang diện mạo thì có những 6-7 người mong muốn thẩm mỹ mũi. Bên cạnh các