Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2015), tối ngày 17/5 Vụ văn hóa dân tộc, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTVDL) phối hợp với Sở VHTTVDL Nghệ An tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc miền Trung.Ngày hội là sự kiện văn hóa quy mô lớn, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày hội mở đầu với các hoạt động thể thao, có sự hiện diện của 6 đoàn với hơn 50 VĐV đến từ 8 tỉnh trong khu vực miền Trung.

Ngày hội còn là dịp để các tỉnh tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực về ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra.Với chủ đề “Các dân tộc miền Trung - Đoàn kết - Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Góp phần phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội có các hoạt động: Tổ chức trò chơi dân gian dân tộc (tung còn, tó má lẹ, đánh cù, đẩy gậy); trình diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng dân tộc (trích đoạn lễ hội dân gian, nghi thức, sinh hoạt văn hóa, trò chơi dân ca, dân vũ…); Trại triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc; Trình diễn trang phục dân tộc…

Các hoạt động trong ngày hội là cơ hội để các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Theo vietnamtourism.com

View more random threads: