Logo Năm du lịch quốc gia 2015(Cinet) – Văn bản số 5133/BVHTTDL –TCDL ngày 15/12 gửi UBND tỉnh Kiên Giang về việc Tổ chức nội dung bàn giao cờ Năm Du lịch quốc gia tại Lễ Bế mạc Năm DLQG 2015- Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa sẽ được tổ chức từ 19h30 ngày 26/12/2015 tại Quảng trường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa.

Để góp phần tổ chức thành công Lễ Bế mạc, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang:

Tham dự phiên họp cuối Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

Phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tốt nội dung bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia trong Chương trình Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa: tại Lễ bế mạc, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhận cờ Năm Du lịch quốc gia và có phát biểu; tỉnh Kiên Giang bố trí thực hiện một số tiết mục nghệ thuật chào mừng sau khi nhận cờ Năm Du lịch quốc gia đế có thêm điếm nhấn về Kiên Giang - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện sự kết thúc thành công của một sự kiện du lịch lớn của quốc gia trong năm 2015, tạo tiền đề cho thành công của Năm Du lịch quốc gia 2016.

Bộ VHTTDL cũng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang làm đầu mối, có kế hoạch làm việc cụ thế với Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch Thanh Hóa - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa về công tác phối hợp, chuấn bị tố chức.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: