Hiện nay, tại tỉnh Thái Bình, bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh khác đang phát sinh và gây hại nặng cho lúa Xuân với mức độ nghiêm trọng.


Tỉnh ủy Thái Bình vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tạm hoãn các cuộc họp chưa thật cần thiết để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh khác gây hại cho lúa Xuân.

Văn bản nêu rõ, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành phố được phân công phụ trách thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa Xuân. Tag: phầm mềm tính diện tích nhà kính

Địa phương, đơn vị nào không thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh và để xảy ra dịch bệnh, gây thiệt hại lớn về năng suất lúa Xuân thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và bị xử lý theo quy định.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng khẩn trương phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ đến các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

UBND các xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huy động các hộ nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa vừa trổ bông theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tag: ky thuat nuoi tom the

Đồng thời, giao và quy rõ trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn nếu để xảy ra tình trạng bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng, làm giảm năng suất lúa Xuân, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Hiện nay, tại tỉnh Thái Bình, bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh khác đang phát sinh và gây hại nặng cho lúa Xuân với mức độ nghiêm trọng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới có thể có mưa to kèm giông, nền nhiệt độ có xu hướng giảm. Tag: nuôi tôm thẻ

Đây là điều kiện thuận lợi để nấm bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xâm nhập và phát triển mạnh, có nguy cơ làm giảm năng suất nghiêm trọng hoặc không cho thu hoạch đối với diện tích lúa đang trổ bông và vừa trổ thoát nếu không được phun thuốc phòng, trừ kịp thời.../.

Nguồn: bnews.vn/ap-bien-phap-khan-de-phong-tru-sau-benh-gay-hai-lua-xuan/121390.html