Khi thuê thám tử, chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện trực tiếp với thám tử và đây là một số điều cần xem xét:
- Hãy chắc chắn rằng họ có một văn phòng. Nếu thám tử tư của bạn chỉ làm việc ở ngoài nhà hàng và qua điện thoại, đó là dấu hiệu bạn nên ra ngoài ngay bây giờ. Bạn cần biết nơi để tìm người này nếu họ không tuân theo những điều bạn muốn.

- Hỏi về kinh nghiệm và giáo dục của họ. Để đảm bảo công việc của bạn được thực hiện đúng, hãy tìm thuê thám tử chuyên nghiệp cho những điều bạn cần. Hỏi về bao nhiêu công việc họ đã làm tương tự như những gì bạn muốn trong quá khứ và làm thế nào những công việc đó làm việc.

- Xem xét liệu họ có bảo hiểm. Hầu hết các nhà điều tra tư nhân nghiêm trọng được bảo hiểm lên đến vài triệu đô la. Mặc dù không cần thiết cho tất cả các công việc, nhưng nếu có điều gì đó xảy ra trong quá trình làm việc, bạn, với tư cách là người thuê thám tử, sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không có bảo hiểm.

- Nói về tính bảo mật. Bạn rất có khả năng xử lý thông tin nhạy cảm khi bạn làm việc với một nhà điều tra tư nhân và bạn cần chắc chắn dịch vụ thám tử giá rẻ của bạn sẽ kín đáo và tôn trọng thông tin được chia sẻ giữa hai bạn.

- Cảm thấy thoải mái với các nhà điều tra tư nhân. Nếu bạn không cảm thấy như điều tra viên tư nhân giao tiếp tốt với bạn hoặc nếu họ gây áp lực cho bạn hoặc khiến bạn cảm thấy không thoải mái bằng mọi cách, có lẽ bạn nên chọn một nhà điều tra tư nhân khác để làm việc cùng.