Hiện Hà Nội có 41 bệnh viện công lập, 30 trung tâm y tế cấp quận, huyện với 10.750 giường bệnh. Khối y tế ngoài công lập có 34 bệnh viện tư nhân với 2.931 giường; số giường bệnh của nhóm phòng khám đa khoa, chuyên khoa và cơ sở cái này y tế khoảng 1.317 giường.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp <=

Với tổng số 12.067 giường bệnh, hiện mỗi ngày các cơ sở y tế của Hà Nội thải ra khoảng hơn 24.200 tấn chất thải rắn, hơn 10.400m3 chất thải lỏng.Hiện vẫn còn một số bệnh viện xử lý chất thải rắn theo mô hình tại chỗ như: Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức; các bệnh viện đa khoa: Mỹ Đức; Vân Đình; Thanh Oai.
số đông các bệnh viện, trung tâm y tế còn lại xử lý chất thải rắn theo mô hình tập trung, ký hợp đồng với đơn vị VSMT địa phương hoặc tổ chức Urenco 10.

Dường như còn 2 bệnh viện: Y học cổ điển Hà Đông (150 giường) và Phục hồi tính năng (130 giường) chưa được đầu tư sơ đồ xử lý chất thải lỏng.Nhiều bệnh viện, sơ đồ xử lý chất thải lỏng đã xuống cấp như bệnh viện; K, E, Bưu điện, Răng hàm mặt, Nhi trung ương, Phụ sản trung ương....=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm <=

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế vẫn gặp nhiều cạnh tranh do thiếu phương tiện thu gom, vận chuyển chuyên dụng.

với chất thải lỏng, sơ đồ xử lý ở nhiều nơi đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư xử lý; thiếu kinh phí bảo dưỡng duy trì; thiếu kinh phí buôn bán trang thứ, hoa chất để xử lý...
Sở Y tế Hà Nội đặt mục tiêu, đến năm 2020, 100% chất thải rắn y tế trên địa bàn TP sẽ được xử lý đúng lao lý để bảo vệ môi trường.

Sở cũng kiến nghị TP rà soát, xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí để từng bước tăng cấp hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập.
Hình như, đại diện Sở Y tế Hà Nội còn đề xuất được cho thêm 1 biên chế cán bộ chuyên trách công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế cấp quận, huyện. => báo giá xử lý chất thải nguy hại <=