Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm Trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 14 cơ sở cung cấp công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Bình Xuyên là 256.170 kg/tháng, khoảng 3.074 tấn/năm. Lượng chất thải rắn nguy hại của 3/14 cơ sở sản xuất là 8.940 kg/tháng (khoảng 107 tấn/năm). Chất thải rắn gian nguy đã được các cơ sở sản xuất thu gom, phân loại và đưa tập đoàn môi trường xử lý hoặc để trong tập đoàn chưa xử lý và bán như người dùng phân phối ống thép Việt Đức. Như vậy, việc quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại chưa thực sự đúng điều khoản vì không phải công sở hay cơ sở thu mua phế liệu nào cũng có tính năng xử lý chất thải rắn nguy hại.Theo số liệu thống kê năm 2007, tại các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; mỗi huyện chỉ có từ 1-7 cơ sở cung ứng công nghiệp và tổng số có 21 cơ sở chế tạo công nghiệp. Tuy nhiên, lượng chất thải nói chung, đặc thù là chất thải rắn nguy nan phát sinh trên địa bàn 5 huyện này bây giờ không đáng kể.


Thực tế điều tra, khảo sát trực tiếp tại một số cơ sở sản xuất cho thấy tất cả các cơ sở sản xuất chưa nhận thức đầy đủ việc thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy nan. Các cơ sở phân phối để lẫn chất thải nguy nan với chất thải rắn không tái chế được và cho xử lý như các chất thải sinh hoạt. Chỉ có một số cơ sở chế tạo liên doanh lớn như tổ chức Honda, Toyota, Sơn Nipon… là có thu gom phân loại tự xử lý bằng sử dụng lò đốt, chôn chặt trong khuôn viên của cơ sở, hoặc ký hợp đồng thuê các công sở môi trường và dịch vụ thực hiện thu gom, đem đi xử lý. Các cơ sở cung cấp tuy đã dùng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy khốn, tuy nhiên đại bộ phận các cơ sở sản xuất đều tự mình chôn lấp ngay trong doanh nghiệp, hoặc tự đốt, hoặc giao phó cho các tập đoàn môi trường và dịch vụ thu gom, xử lý. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm


Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều công ty dịch vụ môi trường và thu gom chất thải hành động, đa số là các công sở từ Hà Nội và Vĩnh Phúc. Ngoài các công sở môi trường lớn có tính năng và Giấy phép xử lý chất thải rắn nguy khốn (như cơ quan Môi trường đô thị Hà Nội, công ty Môi trường thành phố Đông Anh), còn các cơ quan tư nhân và cổ phần khác chỉ có Giấy phép buôn bán thu gom, tái chế, chuyên chở mà không có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. bây giờ, Vĩnh Phúc chỉ có khu chôn lấp chất thải rắn tập trung ở chân núi Bông (thuộc thị trấn Vĩnh Yên) được thiết kế và hoạt động chính yếu dùng cho việc chôn lấp rác thải sinh hoạt, chưa có khu xử lý chất thải nguy hiểm và kho chứa đủ tiêu chuẩn để lưu giữ các chất thải trước khi xử lý; do vậy việc quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải gian nguy nếu như không được định hướng xử lý ngay tại các cơ sở chế tạo sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đây là nguồn ô nhiễm môi trường so với đất, nước và sức khoẻ đồng đội; đây cũng là một việc bức xúc làm ảnh hưởng đến khả năng vững mạnh bền vững của tỉnh.Tình trạng thu gom, xử lý chất thải gian nguy của ngành chế tạo công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay còn nhiều bất cập. Mong rằng, các tập đoàn công dụng sẽ quản lý chặt hơn nữa tình trạng phát thải chất thải nói chung và chất thải rắn gian nguy nói riêng của các cơ sở cung cấp công nghiệp trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo Vĩnh Phúc có được nền kinh tế – xã hội vững mạnh một cách bền vững.

Số liệu trong bài dựa theo công bố “Điều tra toàn cục nguồn và lượng thải chất thải gian nguy trong các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” do Trung tâm Địa Môi trường và công sở Lãnh thổ Việt Nam hực hiện. báo giá xử lý chất thải nguy hại

View more random threads: