Giới hạn thứ ba là thiệt hại phải chứng minh được ở mức độ rõ ràng cần thiết máy đi bộ chạy điện. Giới hạn này có thể gây ra những khó khăn đặc biệt trong những vụ việc của các doanh nghiệp mới thành lập. Giả sử một doanh nhân có kế hoạch mở một nhà hàng mới vào ngày 1 tháng 3, nhưng việc khai trương bị trì hoãn hai tháng do bên cung cấp thiết bị nhà bếp không giao lò bếp và tủ lạnh đúng hạn.
Doanh nhân này có thể sẽ rất khó chứng minh với mức độ chắc chắn hợp lý rằng lợi nhuận của nhà hàng máy chạy bộ bằng điện sẽ ở mức nào trong thời gian hai tháng; lượng khách lui tới của một nhà hàng rất có tính suy đoán, và thật khó để suy luận từ thực tiễn kinh doanh của các nhà hàng khác. Giả thiết này cho thấy rằng cần có những giải pháp pháp lý khác bổ sung cho các quy tắc về thiệt hại liên quan đến sự trông đợi.
Thiệt hại máy chạy bộ điện do niềm tin được chấp nhận khi thiệt hại do trông đợi không áp dụng được, để bù đắp cho chi phí mà bên bị vi phạm phải chịu khi dựa vào các cam kết trong hợp đồng. Người chủ nhà hàng có thể không khôi phục lại được những tổn thất là lợi nhuận bị mất, nhưng nếu người đó phải bỏ ra hàng trăm đô-la để mua các trang quảng cáo trên báo chí và in giấy mời đến dự khai trương vào ngày 1 tháng 3.,
1168_may-chay-bo-dien-8018-9.jpg
những chi phí đó đã uổng phí và nhà cung cấp máy chạy bộ đơn năng phải chịu trách nhiệm vì những chi phí máy tập chạy bộ điện đó như là những thiệt hại do niềm tin. Thiệt hại do phải khôi phục trang thái ban đầu là những chi phí để khôi phục lại những lợi ích đã chuyển cho bên kia. Nếu người chủ hủy bỏ hợp đồng với nhà cung cấp và mua thiết bị ở nơi khác, người chủ nhà hàng đó có quyền lấy lại khoản tiền đã trả cho mua máy chạy bộ loại nào tốt.
Nếu các quy tắc về thiệt hại máy đi bộ bằng điện trong quan hệ hợp đồng được vận dụng tốt, người ta sẽ ít khi vi phạm hợp đồng. Trừ khi ai đó có thể có được một thỏa thuận tốt hơn nhiều khi vi phạm hợp đồng và đi giao kết với người khác, còn nếu không sẽ chẳng đáng để người ta bồi thường thiệt hại cho bên kia. Nhưng những quy tắc về bồi thường thiệt hại máy chạy bộ nhập khẩu lại không vận hành tốt lắm.