(Cinet)- Quyết định số 3198/QĐ-BVHTTDL ngày 18/9 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội thảo góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức Hội thảo góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo lần cuối Thông tư liên tịch của Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trước khi trình lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ ký ban hành.
Hội thảo tổ chức tại Bộ VHTTDL, 51 Ngô Quyền, Hà Nội vào tháng 9/2013 (01 ngày).
Thành phần tham gia Hội thảo: Dự kiến 60 đại biểu tham dự, bao gồm:
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL và Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Đại diện các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban thanh niên và nhi đồng của Quốc hội.
- Các tổ chức, cơ quan, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Giáo Hội Phật giáo, Ban Trị sự TW Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, các Ban quản lý sau: Chùa Hương (Hà Nội), Đền Hùng (Phú Thọ), Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), Đền Trần (Nam Định), Chùa Bà Chúa Xứ (An Giang), Chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương), Điện Hòn Chén (Thừa Thiên Huế).
Nội dung chương trình Hội thảo dự kiến:
- Đăng kí đại biểu, phát tài liệu.
- Phát biểu khai mạc Hội thảo của lãnh đạo Bộ VHTTDL và giới thiệu thành phần tham dự, mục đích của cuộc Hội thảo, quá trình xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch.
- Phát biểu của Bộ Nôi vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ về quá trình xây dựng, phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch với Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính trình bày nội dung dự thảo Thông tư liên tịch.
- Trình bày ý kiến góp ý dự thảo Thông tư liên tịch của đại diện 02 Bộ, ngành và 02 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
- Thảo luận toàn thể các đại biểu tham dự.
- Tiếp thu ý kiến góp ý đóng góp.
- Lãnh đạo kết luận và bế mạc Hội thảo.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: