(Cinet) – Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8491/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2013.
Theo đó,<strong style='mso-bidi-font-weight:normal'> [/B]Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2013 trong 2 ngày 18 và 19/10/2013 tại Hà Nội.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ VHTTDL chuẩn bị kỹ chương trình; tổ chức Hội nghị với tinh thần tiết kiệm, bảo đảm sự trang trọng, hiệu quả và có ý nghĩa đối với phong trào.
Theo kế hoạch, Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2013<strong style='mso-bidi-font-weight:
normal'> [/B]sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố. Đồng thời, Hội nghị còn có sự tham dự của đại biểu đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của thành phố Hà Nội và TP.HCM, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang, Hải Dương...; đại biểu đại diện tập thể hoặc cá nhân làm tốt mô hình phòng chống bạo lực gia đình.
BTV


Theo cinet.vn

View more random threads: