(Cinet) – Tại hội nghị, 100 làng văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2013 đã được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen. Đại diện các làng văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2013 nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Ngày 5/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị biểu dương làng văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên BCĐ tỉnh, huyện và đại biểu của 100 làng văn hóa tiêu biểu đại diện cho 2.067 làng, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả phong trào xây dựng làng văn hóa giai đoạn 2008-2013. Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua, phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có tác động to lớn đến sự nghiệp xây dựng và phát triển KT – XH góp phần gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống, phát huy nếp sống văn minh, đẩy lùi hủ tục lạc hậu.
Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh. Số liệu thống kê cho thấy, hiện nay toàn tỉnh có 1.528 nhà văn hóa xóm bản, 25,8% người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, duy trì 535 Câu lạc bộ thể thao. Nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội. Các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, phong tục tập quán tốt đẹp truyền thống văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương, phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn tỉnh những năm qua đã không ngừng phát triển. Theo số liệu thống kê, số lượng làng văn hóa trên địa bàn tỉnh tăng theo từng năm. Nếu năm 2008, toàn tỉnh mới có 1.286 làng văn hóa thì đến năm 2012, con số này tăng lên 1.340 làng (đạt 64,7%). Trong giai đoạn 2008 – 2013, toàn tỉnh có 8.073 lượt làng văn hóa được công nhận và có 1.470 làng văn hóa liên tục trong 5 năm.
Nhằm đưa phong trào xây dựng làng văn hóa tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong thời gian tới, cụ thể như sau: BCĐ các cấp tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND, các Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Thông tư, Hướng dẫn của Bộ VHTTDL về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; lồng ghép việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá bằng các chương trình dự án phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư ngân sách cho BCĐ cơ sở; đổi mới công tác thi đua - khen thưởng nhằm động viên khích lệ phong trào…
Tin từ HB


Theo cinet.vn

View more random threads: