(Cinet) – Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9507/VPCP-KGVX gửi Bộ VHTTDL về việc việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển đối với cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020.
Theo đó, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại văn bản số 8442/VPCP-KGVX ngày 23/10/2012 của Văn phòng Chính phủ; làm rõ những nội dung phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách hiện hành, chỉ ra những hạn chế, bất cập cụ thể trên cơ sở đề xuất chính sách mới, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và không trùng lặp với các chính sách đã và đang thực hiện.


Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ VHTTDL tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ một số loại hình cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020, bảo đảm đúng trình tự và thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: