(Cinet) - Những năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia nhiệt tình của người dân, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” trên địa bàn thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã có bước phát triển sâu rộng.
<strong style='mso-bidi-font-weight:normal'>[/B]Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong phong trào 'Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền'; dòng họ gương mẫu trong phong trào 'khuyến học, khuyến tài'; các gia đình thường xuyên nhắc nhở nhau chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương... Tất cả điều đó đã góp phần xây dựng hình mẫu gia đình văn hóa trong giai đoạn mới hiện nay.
Tại các khu dân cư đã hình thành các tổ tự quản, tổ liên gia, tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
Cũng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố đã xây dựng, thành lập được các Câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc”. Tiêu biểu như CLB “Gia đình hạnh phúc” khu Cẩm Đội, xã Thụy Vân (Việt Trì). Hiện nay, toàn xã Thụy Vân đã có 6/8 khu dân cư thành lập được CLB gia đình hạnh phúc với 112 gia đình tham gia đó là CLB “Gia đình hạnh phúc” khu Vĩnh Phú; Phú Hậu; Phú Thịnh; Thôn Ngoại; Cẩm Đội và khu Tái Định Cư. Các CLB “Gia đình hạnh phúc” của xã đều đã xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ. Mục tiêu đặt ra của các CLB là xây dựng mô hình gia đình tiêu biểu, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; làm tốt vai trò người chồng, người vợ, quan tâm giáo dục con cái chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ…
Bên cạnh đó, để có được sự phát triển sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa như hôm nay thì phải kể đến một nguyên nhân cực kỳ quan trọng đó là, việc phát động đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm tại các xã, phường trên địa bàn thành phố diễn ra một cách công khai và dân chủ. Số liệu thống kê cho thấy, nếu năm 2009 toàn thành phố có trên 46.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 87%), thì đến năm 2012 con số này đã lên tới trên 51.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 94%).
Để tiếp tục triển khai tốt phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” giai đoạn 2014-2018, Ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” của thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường thành lập CLB gia đình văn hóa ở các khu dân cư; đồng thời đánh giá, bình xét và đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm. Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng con người mới.
Tin từ PT


Theo cinet.vn

View more random threads: