(Cinet)- Ngày 12/12, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2013 với sự tham dự của các đại biểu tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: Lễ hội truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc ta, chứa đựng trong đó những giá trị văn hoá của hàng ngàn năm lịch sử. Do vậy không được làm mới, làm biến tướng các hoạt động lễ hội, làm mất đi cốt cách văn hoá truyền thống của lễ hội.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của Hội nghị là việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách tham dự lễ hội, đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức tốt lễ hội, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, từng lễ hội.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2013 của Cục Văn hoá cơ sở do ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng trình bày tại Hội nghị cho thấy, cùng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố đã tích cực tham mưu cho UBND các tỉnh/thành phố tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội. Trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh nhắc nhở, xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội, góp phần đưa hoạt động lễ hội đi vào nề nếp.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Công tác đảm bảo an ninh trật tự ở một số lễ hội chưa được thực hiện tốt; việc thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội chưa thực hiện triệt để; việc đặt hòm công đức, khay tiền dầu đèn nhiều tại các điểm thời tự vẫn còn ở một số điểm di tích; thu chi sử dụng nguồn tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự một số nơi chưa thống nhất nên việc tái đầu tư tu bổ di tích chưa được hiệu quả… cũng như một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung cho dự thảo Báo cáo đồng thời có những đề xuất kiến nghị từ chính thực tiễn địa phương, lễ hội trên địa bàn quản lý nhằm tìm ra, gợi mở những cách làm, phương pháp tổ chức hiệu quả, góp phần phát huy, tôn vinh các giá trị của lễ hội.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Hội nghị.
Đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội 2013, nhiều đại biểu cho rằng, thành công của mùa lễ hội 2013 có vai trò rất lớn của Ngành VHTTDL trong việc chỉ đạo tổ chức, thanh tra hoạt động lễ hội... đặc biệt là sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, công tác tuyên truyền được chú trọng đã nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần nghiên cứu sự biến đổi của lễ hội để tìm ra cách ứng xử phù hợp, tránh sự áp đặt chung chung.


Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định, các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết của các đại biểu đã đánh giá những nét cơ bản của lễ hội 2013 với nhiều tiến bộ, chuẩn bị hành trang, tâm thế cho mùa lễ hội 2014.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng đề nghị các địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Khẳng định lễ hội là một sinh hoạt cộng đồng thu nhỏ có tác động đến tất cả mọi người, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng yêu cầu các tỉnh/thành phố xác định rõ vai trò nòng cốt của ngành VHTTDL trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện, kết nối các ngành khác. Từ đó, đề nghị các Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội, kiện toàn BTC lễ hội (BCĐ nếu cần) đối với các lễ hội trên địa bàn, đặc biệt chú ý các vấn đề tồn tại vướng mắc, xử lý các “điểm nóng” trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đảm bảo tổ chức tốt hơn năm 2013, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời dự báo tình hình tổ chức lễ hội năm 2014 tham mưu cho lãnh đạo UBND xử lý kịp thời.
Nguyên Hà

Theo cinet.vn

View more random threads: