(Cinet) - Từ đầu năm đến nay, Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Lạng Sơn đã thu hút gần 10 nghìn lượt độc giả đến đọc, xem và nghiên cứu các ấn phẩm: sách, báo, tạp chí.Đơn vị đã cấp mới 3.533 thẻ bạn đọc; xây dựng, tạo lập 580 biểu cơ sở dữ liệu các bài trích báo, tạp chí; luân chuyển trên 170 nghìn lượt sách, báo, tạp chí cho các thư viện huyện và các trạm sách của Đồn Biên phòng trong tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị còn bổ sung gần 2 nghìn cuốn sách mới và xử lý nghiệp vụ hoàn chỉnh; tổ chức 6 cuộc tuyên truyền giới thiệu sách. Tính đến thời điểm hiện nay, Thư viện đã cấp thêm thẻ mới cho 800 bạn đọc; tăng cường bổ sung đầu sách, đặc biệt là các loại sách dành cho lứa tuổi học trò trong dịp hè.<o></o>


TT (Tin từ LS)<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: