(Cinet) – Nhằm khích lệ, động viên và nhân rộng những điển hình cán bộ thư viện tiêu biểu, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, trong 2 ngày 12 – 13/05, TP.Hà Nội đã tổ chức hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp thành phố năm học 2008-2009.
Tại hội thi, 27 cán bộ thư viện trường tiểu học (đại diện cho trên 400 cán bộ thư viện đã dự hội thi ở các quận, huyện) cùng thi tài ở 3 nội dung thi: thi viết sáng kiến kinh nghiệm; thi trắc nghiệm hiểu biết về nghiệp vụ thư viện và thi thực hành giới thiệu sách.<o></o>
Được biết, đây là lần thứ 4 Hà Nội tổ chức hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp thành phố với mục đích khích lệ, động viên và nhân rộng những điển hình cán bộ thư viện tiêu biểu, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường.<o></o>


K.A<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: