Mới đây, tại Thư viện Quốc gia VN đã diễn ra lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VH, TT & DL VN cho bà Virginia Jing- Yi Shih, Giám đốc Thư viện Đông Nam Á của Trường Đại học Berkeley (bang California, Hoa Kỳ) về những đóng góp xuất sắc của bà trong việc bảo tồn di sản Hán Nôm tại các thư viện VN.Virginia Jing- Yi Shih đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của sự nghiệp Thư viện và Thư tịch VN, cụ thể là những đóng góp trong việc tuyên truyền, cổ suý việc bảo tồn di sản thư tịch chữ Nôm của VN và dự án số hóa kho sách Hán Nôm của TVQGVN. Từ năm 1994 đến nay, bà <st1:state w:st='on'><st1lace w:st='on'>Virginia</st1lace></st1:state> đã 12 lần sang VN vì sự nghiệp nghiên cứu VN học và bảo tồn di sản chữ Nôm. Từ khi Dự án số hoá kho sách Hán Nôm của TVQG VN được tiến hành 2006-2009, bằng nguồn tài chính cá nhân tự vận động, bà đã 6 lần đến Hà Nội tình nguyện giúp đỡ thực hiện dự án với nhiều công việc quan trọng. Bà cũng đã trở thành cầu nối giữa Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm tại Hoa Kỳ với VN...Theo VH

Theo cinet.vn

View more random threads: