Trong 5 tháng đầu năm 2009, Thư viện tỉnh Kiên Giang đã bổ sung mới 2.954 bản sách, 130 tên báo, tạp chí để làm phong phú thêm kho tư liệu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đọc sách, báo của độc giả…


<o>Công tác tuyên truyền, giới thiệu sách mới được chú trọng triển khai thường xuyên như: tổ chức trưng bày, giới thiệu sách trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin thư mục định kỳ như: thư mục địa chí, thư mục chuyên đề, đặc biệt đã tổ chức triển lãm hơn 220 tên sách, báo, tạp chí về Đảng và Bác Hồ nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuẩn nghiệp vụ mới trong công tác thư viện, bước đầu vận hành tốt, bạn đọc có thể tra cứu tài liệu trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, thư viện đã phục vụ hơn 2.700 lượt bạn đọc, đạt 45% kế hoạch. Sau gần một năm mở cửa hoạt động trở lại, Thư viện tỉnh đã đón gần 5.000 lượt bạn đọc.<o></o></o>
Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ, phát triển phong trào đọc sách ở cơ sở, liên kết với các đơn vị mở rộng mô hình tủ sách Đoàn Thanh niên, Đồn Biên phòng và Tỉnh đội. Thư viện tỉnh đã bổ sung 7.000 bản sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia cho 07 thư viện huyện và 50 tủ sách cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 13 thư viện cấp huyện, 135 bưu điện văn hóa xã, 174 tủ sách, điểm, phòng đọc sách cơ sở hoạt động tương đối hiệu quả. Sự phát triển của các tủ sách đã dấy lên phong trào đọc sách nhiều nơi, mạng lưới tủ sách cơ sở thực sự là cầu nối truyền tải tri thức đến với bạn đọc.Theo KGTheo cinet.vn

View more random threads: