Ngày 30-6, ông Võ Thành Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Thư viện tỉnh và các sở, ban, ngành, các đơn vị huyện, thị thành phố trong tỉnh về đề án “Quy hoạch phát triển ngành thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Đây là đề án do Thư viện tỉnh chủ trì thực hiện theo quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam của Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng của hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh như cơ sở vật chất nghèo nàn, lượng sách kém phong phú, chưa thu hút được người dân địa phương tham gia… đề án đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn vốn đầu tư phát triển sự nghiệp thư viện; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phối hợp hoạt động liên ngành; ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển tự động hoá; dự toán kinh phí, điều tra khảo sát các hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh… <o></o>
Sau khi nghe báo cáo về đề án và đóng góp ý kiến của các sở, ban, ngành và các địa phương, ông Võ Thành Kỳ đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học của thư viện tỉnh và yêu cầu ban biên soạn đề án phải lưu ý với những số liệu như số dân sử dụng dịch vụ thư viện công cộng, số bản sách/đầu người, lượt bạn đọc, tỷ lệ tự động hoá… Ông Võ Thành Kỳ cũng đề nghị Sở Văn hóa– Thể thao và Du lịch tiếp thu, chọn lọc các ý kiến đóng góp tại buổi họp để hoàn thiện đề án chậm nhất là ngày 10-7-2009.
<o> </o>
Theo BRVT<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: