(Cinet) - Nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của bạn đọc đồng thời phát huy vai trò của là nhịp cầu đưa tri thức đến với bạn đọc, vừa qua Sở VH,TT&DL Vĩnh Long đã đề ra kế hoạch phát triển hệ thống thư viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2015 cụ thể như sau:
Nâng cao hiệu quả ứng dụng của công nghệ thông tin nhằm hiện đại hoá hoạt động thư viện theo chuẩn của thư viện quốc gia Việt Nam; tập trung củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở, đồng thời xây dựng các mô hình đọc sách báo (thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, phòng đọc sách ban ngành tỉnh...); nhân rộng một số mô hình xã hội hóa hoạt động Thư viện trong tỉnh; phát huy giá trị và sức mạnh của kho tàng sách, báo phục vụ cho công cuộc nâng cao dân trí, xây dựng và hình thành nếp văn hoá đọc ở địa phương; bổ sung sách theo kế hoạch kinh phí hàng năm, cân đối các thể loại sách để phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc; da dạng các phương thức giới thiệu, tiếp cận sách đến người đọc…<o></o>
<o> </o>
K.A (tin từ VL)<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: