Tháng 10, Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bổ sung thêm 427 bản sách các loại vào kho sách và phục vụ 17.596 lượt bạn đọc. Cũng trong tháng 10, Thư viện tỉnh đã tổ chức trưng bày, giới thiệu hơn 230 tư liệu nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương.Biên soạn và phát hành các sản phẩm thông tin định kỳ: Thông tin chọn lọc, Nông thôn đổi mới, Thông tin Bà Rịa – Vũng Tàu qua báo chí; thực hiện bộ sưu tập chuyên đề “Bốn mươi năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp xã, phường của TP. Vũng Tàu.<o></o>
Trong tháng 10, thư viện các huyện, thị, thành phố phục vụ 92.173 lược độc giả. Tiếp nhận và luân chuyển 80.140 đầu sách, báo các loại cho các phòng đọc ở cơ sở. Phòng đọc sách tại các phường, xã, thị trấn thường xuyên duy trì hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu đọc sách của nhân dân. <o></o>
<o> </o>
Theo BRVT<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: