Tỉnh Van de Marne sẽ hỗ trợ thư viện tỉnh Yên Bái một tủ điều hòa để giữ các tư liệu cổ ở điều kiện không khí tốt nhất, 1 máy scan A3 để số hoá các tư liệu cổ.Phía bạn cũng cử chuyên gia về bảo quản tư liệu cổ sang Yên Bái tập huấn cho cán bộ thư viện và bảo tàng tỉnh.<o></o>
Thỏa thuận trên đã được đại diện hai tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp) và tỉnh Yên Bái ký vào bản ghi nhớ trong chuyến thăm hữu nghị của đại diện Hội đồng Hàng tỉnh Val de Marne tại Yên Bái.

Thư viện tỉnh sẽ lựa chọn tài liệu gửi xuống Thư viện Quốc gia để phục chế. Cùng với việc hỗ trợ các thiết bị bản quản, bảo tồn, tỉnh Val de Marne đầu tư dự án 2 phòng đọc đa phương tiện tại Yên Bái.

Hiện thư viện tỉnh Yên Bái đã thành lập phòng máy tính quản lý tư liệu điện tử, tổ chức tập huấn cho cán bộ thư viện về phần mềm quản lý thư viện nhằm tạo được một đội ngũ cán bộ có đầy đủ điều kiện năng lực phục vụ tại phòng đa phương tiện.

Thư viện đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về sách, bài trích báo tạp chí của tỉnh, khai thác cơ sở dữ liệu của thư viện quốc gia; khảo sát thiết kế để chuẩn bị cải tạo nâng cấp một phòng thành phòng đọc đa phương tiện…

Kho lưu trữ của thư viện tỉnh hiện có gần 400 cuốn sách cổ, khoảng 35.000 trang được viết tay trên chất liệu chủ yếu bằng giấy dó, các ngôn ngữ Hán Nôm, Nôm Tày, Nôm Dao và chữ Thái cổ có thời gian từ 80-300 năm. Đó là những tài liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa, dân tộc học, ngôn ngữ học, địa lý của các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Có khoảng 26.000 trang tài liệu bị rách, côn trùng phá hoại, bị dính bết, mờ… rất cần được phục chế, bảo quản lâu dài./.<o></o>
<o> </o>
Theo TTXVN<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: