(Cinet) - Ngày 18/3, tại Yên Bái, Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 13 tỉnh đã tổ chức Hội nghị 'Giao ban công tác lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009 - 2012'. Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động chuyên môn và bàn kế hoạch hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới. Nội dung chủ yếu tập trung vào phân công ban lãnh đạo Liên hiệp phụ trách các thư viện thành viên; xây dựng quỹ Liên hiệp; những hoạt động tiêu biểu trong nhiệm kỳ...<o></o>
<o></o>
Thay mặt Liên hiệp, Phó vụ trưởng Vụ Thư viện Giới đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các thư viện thành viên trong Liên hiệp đã đạt được trong thời gian qua. Để phát triển Liên hiệp Thư viện ngày càng có chiều sau và đạt hiệu quả cao, Phó vụ trưởng Vụ Thư viện yêu cầu các cán bộ quản lý thư viện cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thư viện, đặc biệt quan tâm đến một số chính sách ưu tiên cho các tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành làm sao để các hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp; các thư viện phải đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau nghiên cứu những nét mới, sáng tạo để làm phong phú thêm hoạt động của thư viện...
HH

Theo cinet.vn

View more random threads: