(Cinet) - Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Thư viện tỉnh Lào Cai năm 2009, đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2010, vừa qua, Thư viện tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2010.Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết về hoạt động thư viện, hoạt động công đoàn, hoạt động thanh tra nhân dân năm 2009,... cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. <o></o>
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào quy chế làm việc, quy chế hoạt động công đoàn, đặc biệt là quy chế chi tiêu nội bộ. <o></o>
Dịp này, công đoàn Thư viện tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể đoàn viên công đoàn nhằm hưởng ứng mạnh mẽ các nội dung hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của cả nước và của tỉnh trong năm 2010.<o></o>
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thống nhất cao việc giao kết thi đua giữa công đoàn Thư viện với chính quyền, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và địa phương.<o></o>
<o> </o>
HP<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: