(Cinet) - Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng “Thư viện điện tử”.Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện, năm 2010, UBND tỉnh Gia Lai đã có chủ trương xây dựng <o></o>
Dự án “Thư viện điện tử” do UBND tỉnh Gia Lai với mục đích đẩy mạnh và nâng cao năng lực thông tin theo hướng tin học hóa thông tin thư viện, chuyển dần hệ thống các thư viện truyền thống sang hệ thống thư viện điện tử . <o></o>
Dự án “Thư viện điện tử” của tỉnh Gia Lai được đầu tư phần quản trị thư viện Ilib 4.0, một website, một phần mềm tài liệu số, số hóa 20.000 trang tài liệu điện tử và 01 phần mềm IlibMe cho 05 Thư viện huyện (Đak Đoa, Chư Sê, Krông Pa, Phú Thiện, Đức Cơ), nối mạng với Thư viện tỉnh. Với 02 máy chủ, 40 máy trạm, máy in mã vạch, máy in màu và một số thiết bị tin học khác. Đồng thời để khắc phục sự cố mất điện, dự án cũng đầu tư cho Thư viện tỉnh 01 máy phát điện, 01 máy photocopy.<o></o>
Dự án được xây dựng nhằm đặt cơ sở cho hệ thống thông tin của Thư viện Gia Lai với tiêu điểm là hệ thống quản lý chuyên môn nhằm mục đích đưa thư viện trở thành một đơn vị mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng các nguồn thông tin cung cấp cho nhiều hoạt động, học tập, nghiên cứu… của nhân dân trong tỉnh. <o></o>
<o></o>
TH (Tin từ GL)<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: