(Cinet)- Văn bản số 482/BVHTTDL-TV ngày 19/2 của Bộ VHTTDL về việc tặng sách cho các xã nông thôn mới của một số địa phương.
Trong khuôn khổ Ngày hội đọc sách năm 2012 tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà xuất bản Kim Đồng đã hỗ trợ sách cho các thư viện xã, điểm bưu điện-văn hóa xã thuộc các xã nông thôn mới của một số địa phương (Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) thụ hưởng Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” với tổng số 7.500 bản/tỉnh trị giá 112.125.000/tỉnh.
Vụ Thư viện đề nghị các điểm tiếp nhận đưa số sách trên ra phục vụ nhân dân trên địa bàn nhằm phát huy giá trị của sách, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân và sự thành công chung của Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: