(Cinet)- Quyết định số 1350/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013. [IMG]/userfiles/image/2013/sach4.jpg[/IMG]Thi xếp sách nghệ thuật tại Ngày hội Sách (hình chỉ mang tính chất minh hoạ).
Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013; Quyết định số 1155/QĐ-BVHTTDL ngày 27/3/2013 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá đọc năm 2013 và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định Phê duyệt Đề án Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013 vào các ngày 19, 20/4/2013 tại Trung tâm hoạt động Văn hoá, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, khuyến khích đọc, thông qua đó tôn vinh văn hoá đọc, tôn vinh tác giả, tác phẩm, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, phát hành; góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời của mọi người dân, từ đó hình thành xã hội học tập - một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền 23/4, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực thi, bảo hộ quyền tác giả.

Trong khuôn khổ Ngày hội, ngoài lễ Khai mạc và Bế mạc sẽ có các hoạt động trình diễn thơ và văn xuôi do chính các tác giả thực hiện; Toạ đàm, giao lưu giữa tác giả, tác phẩm với công chúng; Thi xếp sách nghệ thuật; Triển lãm những cuốn sách đạt giải Sách hay, sách đẹp của Hội Xuất bản; Triển lãm giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Vẽ tranh theo sách; Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách…
T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: