(Cinet) - Quyết định số 1914/QĐ-BVHTTDL đã được Bộ VHTTDL ban hành ngày 20/5 nhằm thành lập BTC lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ thư viện cấp tỉnh, huyện.
Theo đó, Ban tổ chức lớp tập huấn gồm: Ban tổ chức lớp tập huấn khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) tổ chức tại tỉnh Nghệ An (do bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Vụ trưởng Vụ Thư viện làm Trưởng Ban);
Ban tổ chức lớp tập huấn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện làm Trưởng Ban) tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng;
Ban tổ chức lớp tập huấn khu vực Đồng bằng sông Hồng (do bà Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện làm Trưởng Ban) tổ chức tại tỉnh Hải Dương;
Ban tổ chức lớp tập huấn khu vực Đông Nam Bộ (do ông Nguyễn Hữu Giới – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện làm Trưởng Ban) tổ chức tại Tây Ninh.
Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện lớp tập huấn theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
BTV


Theo cinet.vn

View more random threads: