(Cinet)- Văn bản số 3899/BVHTTDL-DSVH ngày 24/10 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL TP. Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Đình Dị Nậu, TP. Hà Nội.
Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở VHTTDL TP. Hà Nội (tại Công văn số 2954/VHTTDL-QLDS ngày 16/9/2013) về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Dị Nậu, bao gồm: Tu bổ các công trình đại đình, tiền tế, tả vu, hữu vu, xây dựng mới nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng chống cháy, cấp thoát nước.

<strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý:[/I][/B]

Do Dự án đề xuất thay mới nhiều cấu kiện kiến trúc gỗ làm bằng gỗ tạp của toà tiền tế, vì vậy phương án thiết kế tu bổ công trình này cần được điều chỉnh theo hướng chỉ thay thế những cấu kiện kiến trúc gỗ không còn khả năng sử dụng; đối với những cấu kiện làm bằng gỗ tạp vẫn còn khả năng sử dụng thì đề xuất tái sử dụng lại công trình, sau khi tiến hành hạ giải sẽ xem xét phương án tu bổ cụ thể trên cơ sở ý kiến của hội đồng đánh giá theo quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thuyết minh Dự án cần bổ sung các nội dung về tình hình quản lý, sử dụng di tích; đánh giá tác động môi trường của Dự án; phương án bảo dưỡng, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: