(Cinet)- Quyết định số 4173/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27 năm 2014. Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.
Theo đó, căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt (gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2014); Thông báo số 3055/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27 năm 2014 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh, thành khác.

Cũng theo Quyết định, kinh phí tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27 năm 2014 lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014 theo quy định hiện hành.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H


Theo cinet.vn