(Cinet)- Quyết định số 3414/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 2373/QĐ-BVHTTDL ngày 02/7/2013 phê duyệt Chương trình tổng thể Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Điện ảnh tổ chức 02 Hội thảo, gồm: “Phát triển hợp tác và sản xuất phim” và “Điện ảnh với Quảng Ninh và quảng bá du lịch qua điện ảnh” trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII.

Cũng theo Quyết định, kinh phí tổ chức thực hiện Hội thảo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII của Cục Điện ảnh.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Với tiêu chí “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, nhân văn, phát triển và hội nhập”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII sẽ diễn ra từ ngày 11/10-15/10/2013 tại Quảng Ninh với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Đây là sự kiện văn hóa quy mô cấp quốc gia nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam sáng tạo, đậm bản sắc dân tộc và giàu tính nhân văn.


T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: