(Cinet) - Quyết định số 3454/QĐ-BVHTTDL ngày 03/10 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim tài liệu khoa học quốc tế.
Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển văn hóa (A&C) phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức “Liên hoan Phim tài liệu khoa học quốc tế” dành cho thanh thiếu niên Việt Nam.
Thời gian diễn ra Liên hoan phim từ ngày 24/10 đến ngày 15/12/2013 tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Trị, Hues, Đà Nẵng, Hội An, Đắk Lắk, Đà Lạt và Bạc Liêu.
Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển văn hóa (A&C) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: