(Cinet) - Quyết định số 4062/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo Đề án “Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Quyết định 4062/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11<strong style='mso-bidi-font-weight:
normal'> [/B]được ban hành thay thế cho Quyết định số 3081/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức trực tuyến góp ý Dự thảo Đề án “Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh phối hợp với Văn phòng Bộ VHTTDL và Cục Công tác phía Nam của Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị, Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo Đề án “Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Hội thảo diễn ra vào ngày 27/11/2013 tại 2 điểm Hà Nội (Phòng họp A1, Bộ VHTTDL, 51 Ngô Quyền) và thành phố Hồ Chí Minh (Hội trường Cục Công tác phía Nam của Bộ VHTTDL, 170 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP.HCM.
Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam của Bộ VHTTDL tại TP.HCM, Cục trưởng Cục Điện ảnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: