(Cinet) - Tờ trình số 323/TTr-BVHTTDL ngày 25/12 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.


Mục tiêu tổng quát của “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đó là: Đến năm 2020 nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành điện ảnh cơ bản đáp ứng yêu được yêu cầu phát triển của một nền điện ảnh hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật điện ảnh của nhân dân tại các vùng, miền trong cả nước. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh mạnh trong khu vực Đông Nam Á và châu Á với đội ngũ làm nghề có trình độ chuyên môn cao và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.
Mục tiêu cụ thể của “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
Đến năm 2020: Xây dựng đội ngũ các nhà biên kịch, đạo diễn, quay phim, thiết kế mỹ thuật, họa sỹ hóa trang, diễn viên, chuyên gia kỹ thuật công nghệ, nhà lý luận phê bình, nhà sản xuất phim, nhà phát hành phim, nhà quản lý điện ảnh được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có trình độ và năng lực phát triển nền điện ảnh Việt Nam dân tộc, hiện đại, nhân văn.
Hoàn thành cơ bản việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật trong cả nước phù hợp v ới sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ điện ảnh tiên tiến của thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, phổ biến phim, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của điện ảnh. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật điện ảnh để Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trở thành ba trung tâm điện ảnh lớn ở Bắc Bộ, Trung bộ và Nam bộ.
Đảm bảo sự công bằng cho khán giả ở thành thị và nông thôn, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01-02 cụm rạp chiếu phim được trang bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Quy hoạch, sắp xếp trung tâm phát hành phim và chiếu bóng là trung tâm sự nghiệp có thu; thực hiện tốt hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.
Phối hợp chặt chẽ với Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình các địa phương để sản xuất và phổ biến phim nhằm tăng cường tỷ lệ phim Việt Nam chiếu tại hệ thống rạp và trên sóng truyền hình trong cả nước.
Phấn đấu đến năm 2030, điện ảnh Việt Nam có đội ngũ sáng tác, sản xuất phim mạnh trong khu vực Đông Nam Á và châu Á, trong đó có những tài năng được quốc tế công nhận. Quy hoạch, trang bị hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật điện ảnh hiện đại, đồng bộ đảm bảo sự phát triển vững chắc và hài hòa cho Điện ảnh Việt Nam.
Bên cạnh đó, Tờ trình cũng đưa ra một số định hướng chủ yếu cũng như các nhóm giải pháp cụ thể nhằm quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
CNTheo cinet.vn