Xe Jaguar F Pace 2017 Thứ hai, NHTSA đã không mở bất kỳ điều tra và cũng không có nó thậm chí còn bắt đầu một " đánh giá sơ bộ, "đó là hình thức thấp nhất của công việc điều tra chính thức mà nó làm. Vào ngày 20 tháng 4, như là một phần của những gì nó đã nói với chúng nó coi "sàng lọc thường xuyên," NHTSA thức yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về hệ thống treo của chúng tôi. Ngày 30 tháng 4, chúng tôi cung cấp tất cả các thông tin có liên quan đến NHTSA. NHTSA đã kể với chúng tôi rằng chúng tôi đã hợp tác đầy đủ và không có thêm thông tin là cần thiết. Không trước cũng không sau khi thông tin này được cung cấp có NHTSA xác định bất kỳ vấn đề an toàn với hệ thống treo của Tesla. Điều này có thể được xác nhận với NHTSA.Thứ ba, Tesla đã không bao giờ và sẽ không bao giờ hỏi một khách hàng để ký một tài liệu để ngăn chặn chúng từ nói chuyện với NHTSA hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ khác. Đó là lố bịch.

Khi khách hàng của chúng tôi cho chúng tôi một cái gì đó đã đi sai với xe của họ, chúng ta thường che đậy nó ngay cả khi chúng ta thấy rằng vấn đề không phải do xe và do đó chúng tôi không có nghĩa vụ bảo hành. Trong những tình huống này, chúng tôi giảm giá hoặc tiến hành sửa chữa miễn phí, bởi vì chúng tôi tin vào việc đưa hạnh phúc của khách hàng trước dòng dưới cùng của chúng ta. Khi điều này xảy ra, đôi khi chúng ta yêu cầu khách hàng của chúng tôi để ký "Hiệp định thiện chí." Các điểm cơ bản là đảm bảo rằng Tesla không làm một việc tốt, chỉ để có được sử dụng chống lại chúng tôi tại tòa án để tăng thêm. Những tình huống này là rất hiếm, nhưng có đôi khi xảy ra trong quá khứ.Chúng tôi sẽ xem xét tình trạng này và sẽ làm việc với NHTSA để xem chúng tôi có thể xử lý nó một cách khác nhau, nhưng có một điều rõ ràng: thỏa thuận này thậm chí không bao giờ đến gần để nhắc đến NHTSA hoặc chính phủ và nó không có gì để làm với cố gắng để ngăn chặn ai đó giao tiếp với NHTSA hoặc chính phủ về xe ô tô của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có ý muốn làm một cái gì đó như thế. Nó là vô cùng mỉa mai rằng khách hàng chỉ người dường như tin rằng tài liệu này ngăn cản anh ta từ nói chuyện với NHTSA cũng là một trong những giống người đã nói chuyện với NHTSA. Nếu thỏa thuận của chúng tôi đã có nghĩa là để ngăn chặn điều đó, nó rõ ràng không phải là rất tốt. Toyota Fortuner 2017 Toyota Innova 2017