Không gian di sản thiên nhiên thế giới khu du lịch Hạ Long 1 ngày sẽ được mở rộng đến Quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.


Cát Bà Beach Resort

Việc mở rộng không gian di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến quần đảo Cát Bà sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của đa dạng sinh học.


Biển đảo Cát Bà - Hạ Long

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản thế giới năm 1972.


Bãi tắm trên đảo Cát Bà - Hạ Long

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thành phố Hải Phòng trong việc xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới du lịch Hạ Long Cát Bà 3 ngày theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định có liên quan.