Ảnh minh họa.(Cinet)- Quyết định số 2866/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức lớp “Tập huấn về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường văn hoá nghệ thuật trên toàn quốc”.

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2015 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành theo Quyết định số 2028A/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2084/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 2348/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lớp “Tập huấn về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hoá Nghệ thuật trên toàn quốc”. Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức lớp “Tập huấn về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường văn hoá nghệ thuật trên toàn quốc” gồm 6 thành viên:

1. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Hà Thế Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa Thành Phố Hồ Chí Minh - Phó Trưởng ban;

4. Bà Phạm Thị Liên Mai - Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp Trường Trung cấp Múa Thành Phố Hồ Chí Minh - Uỷ viên;

5. Bà Trần Thị Phương Thảo - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

6. Bà Ngô Đặng Trà My - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên.

Ban Tổ chức lóp có trách nhiệm tổ chức, triển khai lớp học theo đúng quy định hiện hành, đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Ban Tổ chức lớp tự giải thể sau khi lớp học kết thúc.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: