Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 2877/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8 của Bộ VHTTDL về việc Biểu diễn Chương trình nghệ thuật phục vụ Tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội.

Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Dàn nhạc Giao hưởng dân tộc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn: Chương trình nghệ thuật phục vụ phục vụ Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào 18h30 ngày 01 tháng 9 năm 2015 tại Nhà Quốc hội. Kinh phí thực hiện do Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao chi trả.

Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội biểu diễn từ 19h00 đến 20h00 ngày 28 tháng 8 năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: