Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 2897/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8/2015 của Bộ VHTTDL ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng, Tiêu chí chấm chọn và Cơ cấu giải thưởng “Gian trưng bày nội dung tốt, hình thức đẹp” của Triển lãm Thành tưu kinh tế - xã hội năm 2015.

Theo đó, Hội đồng làm việc theo quy chế: Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên theo Quyết định thành lập Hội đồng của Bộ VHTTDL, các buổi làm việc của Hội đồng phải có 2/3 thành viên trở lên, dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng. Nếu Chủ tịch hội đồng vắng mặt thì uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt điều khiển buổi làm việc và được Trưởng Ban Tổ chức đồng ý; Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính khách quan, công bằng và đạt chất lượng cao. Trong quá trình Hội đồng làm việc, các thành viên có quyền trao đổi, thảo luận, bảo lưu ý kiến nhưng phải chấp hành kết luận của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm điều hành quá trình làm việc của Hội đồng. Khi số lượng gian trưng bày có số điểm bằng nhau vượt quá cơ cấu khen thưởng thì ý kiến quyết định là ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng.tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phương thức chọn gian được khen thưởng: Trong số các gian trưng bày tại Triển lãm, Hội đồng chọn 20 gian trưng bày có nội dung tốt và hình thức đẹp để khen thưởng; Mỗi thành viên hội đồng sẽ chấm điểm vào Phiếu theo mẫu của Ban tổ chức, trên Phiếu gồm: danh sách các gian trưng bày lần lượt theo các khu trưng bày và 5 cột điểm, mỗi cột thể hiện một tiêu chí và điểm chấm ở mỗi ô không vượt quá quy định ở mục III; Sau khi các thành viên Hội đồng hoàn thành việc chấm điểm, Tổ thư ký tổng hợp kết quả, 20 gian được khen thưởng là các gian có tổng số điểm cao nhất từ 1 đến 20; Trong quá trình hội đồng làm việc sẽ có ít nhất 1 thành viên của Ban Tổ chức tham dự để phổ biến và xử lý những vấn đề có liên quan đến công tác tố chức; Kết thúc buổi làm việc, kết quả tuyển chọn phải được ghi đầy đủ vào Biên bản; Biên bản phải có đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức chấm chọn những gian trưng bày có nội dung tốt, hình thức đẹp đúng tiêu chí của Ban Tố chức; Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về kết quả duyệt chọn của mình thông qua việc đánh giá và cho điếm vào phiếu theo mẫu quy định của Ban Tổ chức; Kết quả chấm điểm của Hội đồng là căn cứ để Ban Tổ chức xem xét ra quyết định khen thưởng. Hội đồng không được thông tin về kết quả chấm trước khi Ban Tổ chức ban hành quyết định khen thưởng.

Tiêu chí chấm chọn:

Về nội dung: Gian trưng bày có nội dung tốt, chủ đề nội dung thành tựu của đơn vị, thông điệp rõ ràng, có tính khái quát, cô đọng, bám sát chủ đề (tối đa 3 điểm); Tư liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày có nội dung phong phú, độc đáo, nêu bật những thành tựu, tiềm năng của Bộ, Ngành, địa phương (tối đa 2 điếm); Riêng các đơn vị có hoạt động phụ trợ như biểu diễn, hội thảo được cộng thêm điểm (1 điểm)

Về hình thức: Gian trưng bày có hình thức thẩm mỹ đẹp, thu hút, thể hiện sinh động qua cách trình bày, sắp xếp, bố cục về thành tựu, tiềm năng của Bộ, Ngành, địa phương (tối đa 2 điểm); Gian trưng bày có tính sáng tạo cao trong dàn dựng và giải pháp trưng bày (tối đa 2 điêm).

Cơ cấu giải thưởng: 20 giải đồng hạng “Gian trưng bày nội dung tốt, hình thức đẹp”. Mỗi giải kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức và 1.000.000đ (Một triệu đồng).

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: