Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón đoàn chuyên gia Australia sang tập huấn (hình chỉ mang tính chất minh hoạ). Ảnh: Hà Tuấn(Cinet)- Quyết định số 2867/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc đón đoàn chuyên gia Australia sang tập huấn tại Việt Nam.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thê thao và Du lịch và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trưởng Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón đoàn 02 chuyên gia Học viện Nghệ thuật Quốc gia Australia sang giao lưu và tập huấn cho học viên của Trường.

Cụ thể, thời gian đón đoàn, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015. Địa điểm: Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Về kinh phí, Quyết định nêu rõ, phía Australia chi trả vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế cho đoàn; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chi trả chi phí ăn, ở, đi lại, lương cho chuyên gia và một số chi phí khác cho đoàn (Trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2015 của Trường).

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: