Hình minh hoạ.(Cinet)- Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8 về việc tổ chức Tuần Phim Nga tại Việt Nam.

Theo đó, căn cứ Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Nam; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 củ Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, các cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đón đoàn điện ảnh Liên bang Nga và tổ chức “Tuần Phim Nga của Hãng Phim Mosfilm tại Việt Nam” tại Hà Nội và Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 năm 2015.

Quyết định cũng phân công rõ nhiệm vụ thực hiện. Đối với Cục Điện ảnh: Chịu trách nhiệm đón và bố trí chương trình làm việc cho đoàn điện ảnh Liên bang Nga sang Việt Nam tổ chức sự kiện; Tổ chức kiểm duyệt nội dung phim trước khi trình chiếu chính thức; Phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc chính thức “Tuần Phim Nga của Hãng Phim Mosíilm tại Việt Nam” tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Nga tổ chức trình chiếu các bộ phim Nga tại Đà Nẵng.

Trung tâm Chiếu phim quốc gia: Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc chính thức “Tuần Phim Nga của Hãng Phim Mosíilm tại Việt Nam” tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia; Tổ chức trình chiếu các bộ phim Nga tại Hà Nội.

Cục Hợp tác quốc tế: Phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Cục Điện ảnh và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc chính thức “Tuần Phim Nga của Hãng Phim Mosíilm tại Việt Nam” tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia; Phối hợp với Cục Điện ảnh kiểm duyệt các bộ phim Nga trước khi trình chiếu chính thức.

Về kinh phí, Quyết định nêu rõ, phía Liên bang Nga chịu các chi phí: thuê địa điểm, công tác tổ chức (bao gồm cả lễ khai mạc), dịch và làm phụ đề phim bằng tiếng Việt, chi phí in ấn tài liệu tuyên truyền, giấy mời; chi phí đi lại quốc tế, bảo hiểm, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho đoàn điện ảnh Liên bang Nga sang Việt Nam tổ chức sự kiện, phiên dịch và các chi phí liên quan khác.

Cục Điện ảnh chịu chi phí: duyệt phim, mời cơm, quà tặng đoàn điện ảnh Liên bang Nga, chi phí cử cán bộ Cục Điện ảnh tham gia cùng phía Nga tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng và các chi phí khác để phối hợp tổ chức sự kiện (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Điện ảnh).

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: