Lán Tỉn keo. Ảnh: internet(Cinet)- Văn bản số 3527/BVHTTDL-DSVH ngày 27/8/2015 của Bộ VHTTDL gửi Ban Quản lý khu di tích lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật chống xuống cấp di tích Tỉn Keo, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, sau khi nhận được Công văn số 200/CV-BQL KDTLSST ATK ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên đề nghị thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật chống xuống cấp và tôn tạo di tích Tỉn Keo, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xem xét và có ý kiến thấm định như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật chống xuống cấp di tích Tỉn Keo với các nội dung: tu bổ Lán bảo vệ - giúp việc, Lán họp, Lán Bác Hồ ngủ - nghỉ, Lán bếp nấu ăn, Nhà sàn đón tiếp khách, rãnh thoát nước, đường dạo; làm mới một đoạn hàng rào.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề: Bổ sung phương án chống mối mọt cho di tích; Đối với hạng mục chuồng nuôi bò sữa, đề xuất phương án sử dụng vật liệu hoàn thiện mặt nền phù hợp hơn, không để bêtông trần.

Tỉn Keo là một địa danh nằm dưới chân đèo De, núi Hồng thuộc xóm Nà Lọm, xã Lục Giã An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên, nay thuộc xóm Tỉn Keo xã Phú Đình nằm giữa trung tâm “Thủ đô gió ngàn”. Tại đây, vào ngày 6/12/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: