Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 31/8/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy chuyên ngành lĩnh vực Mỹ thuật.

Với mục đích nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy chuyên ngành lĩnh vực mỹ thuật cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật và các trường có đào tạo ngành mỹ thuật trong cả nước, góp phần đổi mới về cơ chế quản lý giáo dục, đổi mới về chương trình, giáo trình giảng dạy ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; đồng thời tạo điều kiện để giảng viên, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy về lĩnh vực mỹ thuật tại các trường Văn hóa nghệ thuật trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý và giảng dạy nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy chuyên ngành lĩnh vực Mỹ thuật cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật trong cả nước dự kiến diễn ra vào tháng 10/2015 (05 ngày) tại khu vực phía Nam.

Nội dung chương trình bồi dưỡng, gồm: Khái quát hiện trạng về hoạt động đào tạo mỹ thuật nói chưng và đào tạo mỹ thuật ở Việt Nam nói riêng; Tính liên thông trong việc giảng dạy, phát triển chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; Các nội dung, kiến thức cơ bản trong đào tạo ngành mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình, mỹ thuật ứng dụng); Nội dung chuyên sâu về mỹ thuật hiện đại, môn học mỹ thuật cơ bản và chất lượng trong đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; Các bài tập thực hành trong lĩnh vực đào tạo lĩnh vực mỹ thuật; Những ưu, nhược điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lĩnh vực mỹ thuật (Trong quá trình giảng dạy các chuyên gia sẽ kết hợp giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành...); Thảo luận và đi thực tế...

Về thành phần, gồm có giảng viên, giáo viên đang giảng dạy ngành mỹ thuật trong các trường mỹ thuật và các trường khác có đào tạo ngành mỹ thuật ở trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học trong cả nước.

Về số lượng, Giảng viên, giáo viên của 11 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Tập huấn gồm 70 người (trong đó Trường Cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai khoảng 30 người); Giảng viên, giáo viên của 35 trường Văn hóa nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành trong cả nước và 10 trường Sư phạm có đào tạo ngành mỹ thuật tham gia bồi dưỡng gồm 100 người.

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng gồm 06 thành viên, do PGS.TS Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban;

Các báo cáo viên, chuyên gia giảng dạy tại Lớp bồi dưỡng gồm có NGND Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Lê Văn Sửu - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có 03 giảng viên trợ giảng biểu diễn thực hành.

Vụ Đào tạo làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai và các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác tổ chức lớp bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo). Vụ Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đề xuất Trưởng ban tổ chức chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: