Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: VNP(Cinet)- Quyết định số 3014/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc gia hạn thời gian khai quật tại di tích Khu mộ cổ Huổi Pa, bản Tà Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa và di tích thời đại đá cũ Bản Nàng 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát thuộc vùng lòng hồ Dự án Thủy điện Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thời gian gia hạn khai quật từ ngày 10/9 - 30/12/2015; diện tích khai quật là 1.200m2, trong đó di tích Khu mộ cổ Huổi Pa: 1.000m2, di tích thời đại đá cũ Bản Nàng 1: 200m2. Chủ trì khai quật là ông Trần Quý Thịnh, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: