(Cinet)- Quyết định số 2996/QĐ-BVHTTDL ngày 07/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Múa Đương đại - Sự gặp gỡ Á Âu 2015.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam, Viện Goethe Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam và Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan Múa Đương đại - Sự gặp gỡ Á Âu 2015. Thời gian diễn ra Liên hoan từ ngày 30/9-04/10/2015 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Về kinh phí, các đơn vị quốc tế tham gia Liên hoan chịu chi phí mời nghệ sỹ, in ấn tài liệu, thuê địa điểm tập luyện, biểu diễn và trang thiết bị kỹ thuật, địa điểm biếu diễn.

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh chịu thù lao tập luyện, biểu diễn cho các diễn viên Việt Nam tham gia Liên hoan.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: