Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Văn bản số 4154/KH-BVHTTDL ngày 08/10/2015 của Bộ VHTTDL tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 sẽ diễn ra trong 09 ngày, từ 15 - 23/11/2015 với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú (Điện Biên); dân tộc Tà Ôi (Thừa Thiên Huế); dân tộc Chăm (Bình Định); dân tộc M’nông (Đắk Lắk); dân tộc Sán Chay (Bắc Giang); dân tộc Kinh, dân tộc Hoa, dân tộc Khmer (Cần Thơ); dân tộc Kinh (Trà Vinh, Hà Nội),...

Nội dung các hoạt động bao gồm: Chương trình nghệ thuật “Sắt son niềm tin” (hoạt động điểm nhấn); Hoạt động trưng bày, triển lãm (Triển lãm “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc xung quanh Đảng”; Triển lãm 120 pano, áp phích tấm lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển lãm “Sen trong đời sống văn hóa Việt”); Tái hiện các lễ hội truyền thống (Lễ Cầu mưa của dân tộc Khơ Mú; Lễ hội AzaKooh (cầu mùa) của dân tộc Tà Ôi; Lễ hội Oai lơ cau chăhơzan (lễ cầu mưa) dân tộc Chăm; Lễ Bư brah mih rah book năm (lễ cúng mưa đầu mùa) của dân tộc M’nông; Lễ cưới của dân tộc Sán Chay (Cao Lan); Lễ hội cúng biển Mỹ Long, Trà Vinh; Lễ gội đầu của dân tộc Thái); Tái hiện không gian chợ truyền thống; Hội nghị xúc tiến, đầu tư du lịch; Giới thiệu sản phẩm truyền thống và hàng Việt Nam chất lượng cao.

Các đơn vị tham gia tổ chức thực hiện: Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Tổng cục Du lịch; Văn phòng Bộ; Vụ Văn hóa dân tộc; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa; Các báo, tạp chí thuộc Bộ; Các đơn vị thuộc khối nghệ thuật, biểu diễn.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: